Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Grundoplysninger

Adresse

 
Nibe Skole
Lundevej 13
9240 Nibe


Tlf. 99824470
Web: http://www.Nibeskole.dk
Mail: [email protected]

Skoleleder:
Ann Christina Raunsbæk
9982 4470

Formand for skolebestyrelsen:
Allan Milton Kristensen
9835 2009
 
 

Klassetrin og spor på skolen

 
Klassetrin og spor
 
Antal klassetrin på skolen: 0.-9. klasse

Antal spor på skolen: 3-4
 
På Nibe skole findes en AKT-klasserække dækkende hele skoleforløbet. Puk-centret, som det kaldes, tilbyder undervisning af elever med sociale og emotionelle problemer.
 
Nibe skole har også en klasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder.
 
Indskolingen er ikke klasseopdelt. Den er i stedet delt op i 3 huse, hvor eleverne går på aldersblandede stamhold med elever på 6, 7, 8 og 9. år. Når undervisningen kræver det, laves holddeling, der passer til undervisningssituationen.
 
Nibe skole har et tæt samarbejde med Bislev skole, da eleverne herfra overføres til Nibe skole efter 6. klasse. 

Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Klasser og klasselærere.
 
Top af siden

Typer af tilbud efter skoletid

 Undervisning efter skoletid
 
Nibe Skole tilbyder følgende undervisning for mellemgruppens elever efter skoletid:
 
Korsang. Nibe skole har 2 kor. Det ene kor er et begynderkor, mens det andet kor er for fortsættere.
 
Orkester. Nibe skole har sit eget lille orkester, der spiller til skolefesten og forskellige andre arrangementer i løbet af året.
 
Pasning før og efter skoletid.
Pasning af eleverne i DUS 1 foregår på skolen.
 
Pasning af eleverne i DUS 2 foregår i Dragehaven.

Virksomhedsplaner, årsberetninger, brugerundersøgelser mv.

Liste over evt. materiale, der beskriver skolen og dens virke:
 
Referat af evt. brugerundersøgelser:
 
Links til relevant materiale: