Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Faktuelle oplysninger

Antal elever

 Opgørelse over antallet af elever på skolen:

 

 • Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

 •  

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:  
 • Indskolingen (0.-2. klasse): 24,0 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 24,1 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 23,1 elever pr. klasse
 • Ovenstående tal er excl. specialklasser. Klassekvotienten i normalklasserne er XX,X elever pr. klasse

Karaktergennemsnit

FP9 Skriftlig prøve

 • Dansk skriftlig fremstilling - 7,9 
 • Retskrivning - 8,3
 • Læseprøve - 7,6
 • Matematik færdigheder - 7,7
 • Matematik problemløsning - 7,1

Mundtlig afgangsprøver

 • Dansk - 8,7
 • Fysik/kemi - 8,5 
 • Engelsk - 7,7 
 • Kristendom - 8,1
 • Tysk - 6,1
 • Historie - 7,7 
Praktisk afgangsprøver
 • Madkundskab (valghold) - 10,1
 • Idræt - 9,4

Digitale prøver

 • Geografi - 5,9
 • Biologi - 7,4
 

Se landsresultaterne her

 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:

Antal fuldførte elever 9. klasse
Overgang 9.klasse uoplyst
Overgang 9. klasse til 10. klasse
Overgang 9. kl til gymnasial uddannelse
Overgang 9. klasse til erhvervsuddannelse
Overgang 9. klasse til uddannelse i alt
 
       
 

 

 

Antal lærere