Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

Beliggenhed


Nibe Skole blev i 1952 bygget på en mark uden for byen, men med den byudvikling, der har fundet sted de sidste knap 50 år, ligger skolen i dag centralt placeret.
Skolen har adresse på Lundevej, men har også indgang ad Skolegade.
 
 
 
Bygninger og udeområder
52-fløjen

Den ældste del af skolen er opført i 1952. Det er en robust bygning i røde sten med vandskurede felter. Bygningen er en vinkelbygning og rummer i dag først og fremmest klasselokaler. Parallelt med den ene fløj i vinkelen er bygget en gymnastiksal i samme stil. I 1978 blev bygningen istandsat med bl.a. nye vinduer, og i 1994 blev der bygget nyt bade- og omklædningsrum til gymnastiksalen, som også fik en ansigtsløftning.
Etape 2
I 2004/05 blev det meste af bygningen totalt renoveret og ombygget og fremstår i dag som en moderne og fremtidssikret inskolingsfløj med masser af plads og store muligheder for fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen.
 

64-fløjen

I midten af tresserne manglede man plads og byggede igen en vinkel og en gymnastiksal. Den ene vinkel indeholdt klasseværelser, mens den anden husede lærerværelse, aula og kontor. I forlængelse af gymnastiksalen blev der indrettet folkebibliotek. Da det siden flyttede, blev lokalerne indrettet til klasselokaler og børnehaveklasse.
I slutningen af 80’erne blev klasselokalerne istandsat, men ellers har vedligeholdelsen været minimal. Selve bygningen er ikke nær så robust som 52-byggeriet, og navnlig udvendig er den på sine steder stærkt medtaget af vind og vejr.

I 2017 er fløjen blevet renoveret.

 
Fagfløjen

I slutningen af 70’erne og i starten af 80’erne blev skolen atter udbygget. Denne gang med en faglokalefløj. Samtidig fik folkebiblioteket nye lokaler og der blev bygget en fløj til den nyetablerede børnetandpleje. Fagfløjen blev indrettet med gode og velfungerende lokaler. 
 
 
Mediatek og skoletorv
 
Fra maj 2000 og frem til maj 2001 fik Nibe Skole bygget helt nyt mediatek og skoletorv. Bygningsmæssigt blev det et storrum, der binder fagfløjen sammen med den øvrige skole. Mediateket er blevet skolens "hjerte," og er en sammenkobling af skolebiblioteket og hele IT-området. Mediateket rummer mange forskellige indretningsmuligheder. Der skulle være et par klasseværelser, studieceller, gruppearbejdspladser, enkeltarbejdspladser, mødeområde og mulighed for at samle alle eleverne. Det har vist sig, at det til fulde lever op til forventningerne om et læringsrum for den ikke-klasse-organiserede undervisning.
I tilknytning til mediateket blev det indrettet et skoletorv med caféområde og kiosk med madlevering. På skoletorvet kan vi samle alle elever til fælles arrangementer.

Ud over det bygningsmæssige blev der lavet ændringer i terrænet, så skolen fik en ny hovedindgang med tilhørende parkeringsmuligheder, busvendeplads og vareindlevering.
 

Plantegning - Skolen
Plantegning - Fagfløjen
 
Udbygningsplaner for Nibe Skole

Efter overgangen til Aalborg Kommune indgår Nibe Skole som en del af den løbende renoveringsplan der findes for skolerne i Aalborg Kommune.

Grundet stigende elevtal, vil der i de kommende år derfor ske en renovering/udbygning af de eksisterende faciliteter.

Idrætsfaciliteter
 
Ud over en gymnastiksal på skolen råder vi over de to haller i Nibe idræts- og KulturCenter til idræt. De traditionelle atletikbaner har måttet vige pladsen for skolens nybyggeri, så til de udendørs aktiviteter bruger vi banerne ved hallen.

Skolen bruger også svømmehallen til 4. og 5. årgang og til valghold.
 

Skolevejens trafiksikkerhed

Skolevejen

Da skolen ligger i et villakvarter, er trafikken omkring skolen reguleret, så der er 3 forskellige tilkørsler til skolen, som forældrene kan benytte, hvis de kører deres børn i skole.
Da trafikken navnlig om morgenen er meget intens, opfordres alle bilister til at vise hensyn til de mange elever, der går eller cykler i skole.

Elever, der går eller cykler i skole kan benytte det veludbyggede net af cykel- og gangstier, der leder til skolen.

 


 
(
Klik her for at se større billede)
I den mørke tid er det vigtigt, at alle cykler er forsynet med lygter og eleverne med refleksbrikker.

Ved Hobrovej er der skolepatruljer om morgenen og efter 5 time, når de yngste elever har fri.

Når eleverne efter skole skal i DUS kan de følge de særligt sikrede veje, der fører ud til de to institutioner.