DAGLIG MOTIONS-PROGRAM…Sådan kan man organisere programmet :

 

Modellen her er udviklet på erfaringsgrundlag fra Nibe Skole – og kan tjene til inspiration for andre skoler.

 

 Idrætslærer / klasselærer introducerer fortovsløbet – cirka 800 meter -, så børnene er fortrolige med ruten.

 

Forældreseddel fra kontor / skoleleder:

1.     Orientering om Daglig Motions – aktiviteten

2.     Kort over løbebanen

3.     Forældre-tilladelses-flap udfyldes

 

Der løbes hver dag – dog ikke den dag, hvor eleverne har obligatorisk idræt. Klasselæreren organiserer / motiverer / bestemmer løbetidspunkt…

Til eleven : Løb helst hele turen i det tempo, der passer til dig”

”Du løber for dig selv, med dig selv og til gavn for dig selv !”

 

 

Variationer og elementer i projektet:

 

I skoleårets begyndelse tages den enkelte elevs løbetid – noteres (Klasselærer og / eller idrætslærer). Ved midt-skoleåret - tidtagning – og igen ved skoleårets slutning. Her er så lejlighed til at få en snak om udbytte, niveau og intensitet.

 

I perioder kan løbes på klasselærerens fastsatte tid : 6, 7, eller 8 minutter (afstemt efter klassens niveau)…Hvis en elev ikke er under den fastsatte tid, så løbes en ekstra omgang.

 

Pigerne løber den ene vej, drengene den anden vej – hvem kommer først !

To elever løber mod hinanden.

 

Månedsløb: 5 kilometer - Idrætslærer løber evt. turen med eleverne i idrætstimen.

 

I løbet af 3. – 4. klasse lærer børnene 8 – 9 efterløbsøvelser (evt. instrueret af idrætslæreren).

 

Under løbet skal pulsen op – ellers ingen effekt (evt. pulstælling efter nogle af løbeturene).

 

Sørg for at eleverne husker at drikke vand efter løbeturen.

 

Giv med mellemrum små motiverende motions-input, herunder forberedelse til Skolernes Motionsløb, og deltagelse i det lokale Sildeløb.

 

·Man kan aftale at få løbe-venner i en ældre klasse, som er fortrolige med løbeturen og efterløbs-øvleserne. Så løber man turen sammen nogle gange i skoleårets løb. Løbevenner-arrangementet kan også med fordel anvendes de første gange, klassen løber månedsløb (5 kilometer).

 

Daglig Motion – fast punkt på forældremøde-dagsordenen.

 

 

Faguge i 5. klasse: SUNDHED, KOST OG MOTION…her indgår en iron-kidd : 10 kilometer cykling, 2,5 kilometer terrænløb og 300 meter svømning…kan selvfølgelig tages op på alle klassetrin.

 

Brug cyklen til faglige ”ud af klassen-arrangementer”.

 

Sammen med eleverne er der righoldige muligheder for motiverende motionsvariationer.

 

 

Lad forældrene afprøve Daglig Motions-programmet på et forældremøde.

 

 

Afgørende forsøgserfaring

Klasselærerens udholdenhed og forældrenes opbakning!

 

 

Daglig Motions-programmet er ENKELT – EFFEKTIVT OG BILLIGT !

 

………………………………………………………………………………………..

 

Jens Østergaard

Nibe Skole

September 2008