Nibe Skoles ledelse

Skoleleder
Ann Christina Raunsbæk, e-mail: acl-skole@aalborg.dk
 
Viceskoleleder
Thomas Sørensen, e-mail: thso-skole@aalborg.dk
 
Afdelingsleder 
Marianne I. V. Uhrenholt, e-mail: mivu-skole@aalborg.dk
 
DUS Fællesleder

Dina Josephine Bach Thunberg, email: dbt-skole@aalborg.dk

 
Skolens kontor 
er åben alle skoledage kl. 8.00 - 14.30.
og kan kontaktes på mail nibeskole@aalborg.dk, tlf. 9982 4470

 
Sekretærer
Rikke Nikolajsen, e-mail: rbn-skole@aalborg.dk 
Nina Kierch Andersen, e-mail:nika-skole@aalborg.dk
         
Skolebibliotekar 
Ole Sten
Telefon: 9982 4478
 
Serviceleder 
Axel Knudsen, e-mail: amkn-skole@aalborg.dk
Telefon: 9982 4484
Mobil: 3199 4484
 
Trivselsperson
Jonas Jeppesen
 
SSP-medarbejder
Lars Ditlev

Morgenpasningsordningen
Morgenblokken kan i pasningstiden kontaktes på tlf. 3199 4479. Udenfor åbningstiden kontaktes Dragehaven
på tlf. 9982 4497.